MSC

MSC

By Minh Trinh

  • Category: Business
  • Release Date: 2019-12-03
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 29.95 MB
  • Developer: Minh Trinh
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.
Home > Business > MSC

Description

MSC là Mạng lưới kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được ra đời dựa trên sự chỉ đạo của Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Nam - Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhằm tạo sự liên kết giúp các doanh nghiệp có cơ hội xúc tiến giao thương, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về vốn của các Ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của Mạng lưới. MSC mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, kết nối, hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp phát triển thịnh vượng và bền vững

Screenshots

keyboard_arrow_up